Klik hier voor de liturgie van 26 maart 2023.

De diensten zijn online te volgen en terug te kijken via kerkomroep.nl

Dubbele start!

Een nieuwe predikant én Kerkbalans!

Op zondag 29 januari jl. deed ds. Renske Zandstra haar intrede in onze kerk. We verheugen ons op een goede entree en samenwerking.
In deze brief stelt zij zich voor. Bekijk hier foto's van de intrededienst.

Voor de meeste mensen in onze gemeente is Kerkbalans een begrip en duidelijk. Maar voor sommigen is het nieuw en onbekend. In het kort: Kerkbalans is de financiële ruggengraat van onze Protestantse gemeente. De opbrengst van de jaarlijkse actie wordt uitsluitend gebruikt voor de Maria Christina Kerk in Den Dolder. De commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) - onderdeel van de diaconie – zet zich in voor hulp dichtbij en veraf. In de brieven van Kerkbalans en ZWO leest u meer informatie over ons werk en waar de Maria Christina Kerk voor staat. Omzien naar elkaar is een van onze kernactiviteiten.

 

KERKOMROEP

De diensten van de Maria Christina Kerk ook via de kerkomroep te zien en te beluisteren. Klik hier en u komt op de site van de kerkomroep. Daar typt u de plaatsnaam 'Den Dolder' in, klikt vervolgens op 'Maria Christina Kerk' en u krijgt een lijst met beschikbare uitzendingen.
Klik HIER om eventueel rechtstreeks naar de diensten van de Maria Christina Kerk te gaan.

De link van de kerkomroep is ook te vinden onder Onze gemeente - Links.

ANBI

In Den Dolder vallen, met betrekking tot de Protestantse Gemeente, een tweetal instellingen onder de ANBI regeling. Lees hier de volledige tekst!

Collecten en giften
Lees HIER namens de Diaconie het artikel en hoe u financieel kunt steunen.

Agenda

Onderweg

Wilt u geïnformeerd worden wanneer de nieuwe Onderweg online staat, meld u dan aan voor onze berichtenservice.

Intrededienst Renske Zandstra

 Intredediensthomepage
Klik hier om de foto's van de intrededienst te bekijken!