Contact Contact
Maria Christina Kerk
Dolderseweg 123B
3734 BG Den Dolder

Voor de kerk is beperkte parkeerruimte beschikbaar voor ongeveer 15 auto's. De kerk ligt op 5 minuten loopafstand van Station Den Dolder.


 Renske Zandstra

Predikant
0334571681
predikant@kerkdendolder.nl

Donderdag is Renske Zandstra haar vaste vrije dag.

 Rein van Dijk
Scriba
0302281589
scriba-mckerk@live.nl

Voor algemene vragen of specifieke correspondentie binnen de Maria Christina Kerk.

 Edith Brehm
Verhuur kerkzaal en nevenruimten
0302292722
verhuur@kerkdendolder.nl

Voor informatie (bij voorkeur via email) over het huren van de ruimten en faciliteiten van de Maria Christina Kerk. Meer informatie bij zaalverhuur.

 Ron Coljee
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
0302291880
kerkrentmeester@kerkdendolder.nl

Voor informatie beheer kerkelijke gebouwen.

 Gerrie van Rijswijk
Voorzitter diaconie
0302250325
diaconie@kerkdendolder.nl

Voor informatie diaconie.

 Mieneke Leijnse
Financiën
0302898630
administratie@kerkdendolder.nl

Bankrekeningnummers voor uw gewaardeerde bijdragen en giften:

Protestantse Gemeente Den Dolder - NL33 TRIO 0379 4325 01
Protestantse Gemeente Den Dolder - NL84 RABO 0162 1484 96
Diaconie - NL68 RABO 0162 1080 44
ZWO Commissie - NL09 TRIO 0788 8484 96

 Jan Leijnse
Ledenadministratie
0302898630
ledenadministratie@kerkdendolder.nl

Wilt u informatie over het als lid inschrijven of uitschrijven, evt. overschrijven naar een andere gemeente dan kunt u de ledenadministrateur daarvoor benaderen. Ook als u gastlid, blijkgever van verbondenheid, mee-geregistreerd wenst te worden in onze gemeente kunt dat doorgeven aan de ledenadministrateur.

 Herma Lenderink
Commissie ZWO
0302290584
zwo@kerkdendolder.nl

Voor informatie over de commissie ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking).

 Bert Spies
Redactie maandblad "Onderweg"
0302291184
mckonderweg@kerkdendolder.nl

Voor informatie over het kerkblad "Onderweg" Hebt u vragen over of kopij voor het kerkblad Onderweg dan kunt u dat doorgeven aan één van de redactieleden. Het liefst per email naar het genoemde emailadres van de redactie sturen. Het verzoek is om de kopij in Word als bijlage mee te sturen.

 

Vertrouwenspersonen

De Protestantse Kerk wil op alle niveaus ‘veilige kerk’ zijn. De Classis Utrecht heeft daarom vier vertrouwenspersonen met wie u contact kunt opnemen:

ploni.robbers@classisutrecht.nl
arnoud.looijen@classisutrecht.nl
elzelinge.strijker@classisutrecht.nl
kees.visser@classisutrecht.nl

Op de website van de classis stellen zij zichzelf voor:

https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/

 Janny Stoevelaar
Webmaster samen met Tineke Bot
webmaster@kerkdendolder.nl

 Tineke Bot-Visscher
Webmaster samen met Janny Stoevelaar
webmaster@kerkdendolder.nl


Voor alle overige vragen kunt u emailen naar info@kerkdendolder.nl
 
terug