Klik hier voor de liturgie van 26 maart 2023.

De diensten zijn online te volgen en terug te kijken via kerkomroep.nl

Welkom

Lettergrootte aanpassen:

Bevlogen. Betrokken. Actief. Een gemeenschap, waar je gezien wordt en welkom bent. Een gemeente, waar ruimte is voor de boodschap van de Bijbel en muziek. Nieuwe vormen van geloven en zingen leiden tot verrassende momenten.

We willen er zijn met aandacht voor elkaar. We tonen betrokkenheid op onze samenleving: de dorpsgenoten in Den Dolder - inclusief de instellingen op de Willem Arntsz Hoeve - en mensen buiten Den Dolder die zich met ons verbonden weten. Bij bezoekwerk hebben we aandacht voor kwetsbare mensen.

We hebben oog voor mensen dichtbij én verder weg. Zo is de voedselbank in de directe omgeving in beeld. Maar ook is er een link met gemeentele-den die wonen en werken in Kosovo en met een hulpproject in Zuid-Afrika.

Onze gemeente staat vol enthousiasme open voor nieuwe impulsen. We zijn actief in vieringen en ontmoetingen. We bouwen aan onze oecumeni-sche contacten door samen te leren en de verbinding te zoeken met andere kerken.

Laat je raken en doe mee met de uitdaging kerk te zijn voor elke generatie.

Geloof is te mooi om niet mee te doen!

 

Dubbele start!

Een nieuwe predikant én Kerkbalans!

Op zondag 29 januari jl. deed ds. Renske Zandstra haar intrede in onze kerk. We verheugen ons op een goede entree en samenwerking.
In deze brief stelt zij zich voor. Bekijk hier foto's van de intrededienst.

Voor de meeste mensen in onze gemeente is Kerkbalans een begrip en duidelijk. Maar voor sommigen is het nieuw en onbekend. In het kort: Kerkbalans is de financiële ruggengraat van onze Protestantse gemeente. De opbrengst van de jaarlijkse actie wordt uitsluitend gebruikt voor de Maria Christina Kerk in Den Dolder. De commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) - onderdeel van de diaconie – zet zich in voor hulp dichtbij en veraf. In de brieven van Kerkbalans en ZWO leest u meer informatie over ons werk en waar de Maria Christina Kerk voor staat. Omzien naar elkaar is een van onze kernactiviteiten.

 

KERKOMROEP

De diensten van de Maria Christina Kerk ook via de kerkomroep te zien en te beluisteren. Klik hier en u komt op de site van de kerkomroep. Daar typt u de plaatsnaam 'Den Dolder' in, klikt vervolgens op 'Maria Christina Kerk' en u krijgt een lijst met beschikbare uitzendingen.
Klik HIER om eventueel rechtstreeks naar de diensten van de Maria Christina Kerk te gaan.

De link van de kerkomroep is ook te vinden onder Onze gemeente - Links.

ANBI

In Den Dolder vallen, met betrekking tot de Protestantse Gemeente, een tweetal instellingen onder de ANBI regeling. Lees hier de volledige tekst!

Collecten en giften
Lees HIER namens de Diaconie het artikel en hoe u financieel kunt steunen.

Agenda

Onderweg

Wilt u geïnformeerd worden wanneer de nieuwe Onderweg online staat, meld u dan aan voor onze berichtenservice.

Intrededienst Renske Zandstra

 Intredediensthomepage
Klik hier om de foto's van de intrededienst te bekijken!