Zondag 05 april 2020
  Palmzondag - Ds. S.J. Rosmolen, Hoogland: zie preek/gebed bovenaan homepage

Klik hier voor preek en gebed.

U bent van harte welkom!


6e zondag van de 40 dagentijd/Palmpasen – paars

Organist: Helmut Schrovenwever

Collecten:
1. 40 dagentijd
2. Kerk

Koffie Geertje en Wim Dekker
Wereldwinkel