Dinsdag 10 november 2020
14:00 - 15:30
  Leerhuis: Lectio divina (op God gericht lezen)

Dinsdag 10 november gaat het leerhuis, van 14:00 tot 15:30 uur in de ontmoetingsruimte, over een bijzondere vorm van Bijbellezen: de zogeheten Lectio divina (op God gericht lezen). Tweemaal klinkt een tekst uit Openbaringen (dit is de tekst die ook op 22 november, de gedachteniszondag, tot ons komt); wij zijn samen stil; wie wil noteert voor zichzelf wat de tekst oproept. Daarna is er gelegenheid tot uitwisseling voor wie dat wil en volgt een korte uitgesproken meditatie bij de tekst.
Tot slot is er een gesproken antwoordpsalm en gaan wij ieder ons weegs.

Begeleiding: Adriaan Plantinga.

Opgave is nodig bij Annie van Dijk, vóór maandag 9 november om 18:00 uur via nr. 030-2281589 of annievandijk@xs4all.nl

Leerhuis in Ontmoetingsruimte. Ook dit jaar: de tweede dinsdagmorgen van de maand. LET OP andere tijd. Volgende datum 8 december.