Zondag 08 november 2020
10:00
  Oecumenische viering - Ds. A. Plantinga en pastor G. Weersink

We verwelkomen u graag. Maar een aantal praktische dingen moeten wij hier vermelden.
Klik HIER voor het uitnodigingsbeleid! 

Willibrordzondag
8e zondag van de herfst/1e van de voleinding - groen

Organist: Reinier van der Sandt

Collecte