Zondag 31 januari 2021
10:00 - 11:00
  Zondagsdienst - Ds. R. van den Beld, Baarn

4e zondag van  de Epifanie – groen

Organist: Reinier van der Sandt

Collecten: 
1. Diaconie
2. Kerk