Zondag 07 november 2021
10:00 - 11:00
  Zondagsdienst - Mw. Ds. J.T. Vos-Butijn, Bilthoven

U bent van harte welkom!

8e zondag van de herfst/1e van de voleinding - groen

Organist: Reinier van der Sandt

Collecten:
1. Zending
2. Kerk

Koffie Geertje en Wim