Zondag 14 november 2021
10:00 - 11:00
  Zondagsdienst - Ds. G. Landman + G. Weersink

U bent van harte welkom!

9e zondag van de herfst/2e van de voleinding - groen

Willibrordzondag

Oecumenische viering

Organist: Helmut Schrovenwever

Collecten:
1. Volgt nog (gezamelijke dienst)