Zondag 12 december 2021
10:00 - 11:00
  Zondagsdienst - Ds. D. Coppoolse, Odijk

U bent van harte welkom!

3e zondag van advent - paars

Organist: Helmut Schrovenwever

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk