Zondag 06 februari 2022
10:00 - 11:00
  Zondagsdienst - Ds. T. Fossen

U bent van harte welkom!

6e zondag van Epifanie - groen

Organist: Helmut Schrovenwever

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Wereldwinkel
Koffie Geertje en Wim Dekker