Zondag 17 juli 2022
10:00 - 11:00
  Zondagsdienst - Ds. G. Landman

U bent van harte welkom!

5e zondag van de zomer/5e na Trinitatis – groen
Dienst van Schrift en Tafel

Organist: Chris de Jong

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Wereldwinkel
Koffie Geertje en Wim