Zondag 26 maart 2023
15:00
  Ontmoeting dat treft: De ontwikkeling van het christendom op Walcheren

Zondag 26 maart is er om 15:00 uur in de MCK een bijeenkomst in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B, Den Dolder.

Thema: de ontwikkeling van het christendom op Walcheren.

Begeleiding en presentatie: Jan Leijnse

In de bijeenkomst zal worden verteld, vanaf de vroegste bewoning op het eiland, hoe het Bijbels geloof werd verkondigd. Door de komst van een missionaris, stichten van kloosters, kapellen en kerken over vele eeuwen, werd uiteindelijk het katholieke geloof er dominant. Na de komst van de nieuwe kerkleer van Luther aan de kust, veroorzaakt door de vele handelscontacten, ontstond er veel onrust. Er kwam een hervormingsbeweging op gang die grote invloed heeft gehad op de cultuur, machtsverhoudingen van iedereen. Dit werd een vrij grote verandering voor de toenmalige bewoners, ook ver buiten de provincie, en heeft nog steeds impact op ons leven. Het is een presentatie met veel beelden die door mij persoonlijk worden toegelicht, met de mogelijkheid om er na afloop vragen over te stellen.

U bent van harte welkom!