Contact opnemen:

Lettergrootte aanpassen:

Gert Landman
Gert Landman
waarnemend predikant
0630308712
Rein van Dijk
Rein van Dijk
Scriba
030-2281589


Hebt u algemene vragen of zoekt u specifieke informatie of correspondentie die binnen de Maria Christinakerk is gevoerd dan kunt u bij de scriba terecht.

Edith Brehm
Edith Brehm
Verhuur kerkzaal en nevenruimten
030-2292722


Wilt u informatie over het huren van de ruimten en andere faciliteiten van de Maria Christinakerk kunt u daarover met de beheerder van de verhuur overleggen. Bij voorkeur contact opnemen per e-mail. Klik hier om naar de informatie over het huren van de ruimten van de Maria Christina Kerk te gaan.

Ron Coljee
Ron Coljee
voorzitter College van Kerkrentmeesters
030-2291880


Wilt u informatie over het beheer in de kerkelijke gebouwen dan kunt u bij hem terecht.

Gerrie van Rijswijk
Gerrie van Rijswijk
Voorzitter diaconie
030-2250325


Wilt u informatie of heeft u vragen mbt de diaconie, neem dan contact op met de voorzitter.

Mieneke Leijnse
Mieneke Leijnse
Financiën
030-2898630


Bankrekeningnummers voor bijdragen en giften:

Protestantse Gemeente Den Dolder: NL33 TRIO 0379 4325 01

  

NL84 RABO 0162 1484 96
   
 ZWO Commissie: NL09 TRIO 0788 8484 96
 Diaconie: NL68 RABO 0162 1080 44
Jan Leijnse
Jan Leijnse
Ledenadministratie
030-2898630


Wilt u informatie over het als lid inschrijven of uitschrijven, evt. overschrijven naar een andere gemeente dan kunt u de ledenadministrateur daarvoor benaderen. Ook als u gastlid, blijkgever van verbondenheid, mee-geregistreerd wenst te worden in onze gemeente kunt dat doorgeven aan de ledenadministrateur.

Herma Lenderink
Herma Lenderink
ZWO
030-2290584


Wilt u informatie over de wereldwinkel dan kunt u dat doorgeven aan de coördinator van de groep ZWO.

Bert Spies
Bert Spies
Maandblad Onderweg
030-2291184


Hebt u vragen over of kopy voor het kerkblad Onderweg dan kunt u dat doorgeven aan het redactielid.

Corja Menken-Bekius
Corja Menken-Bekius
Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag
0306962283

Zoals iedere grotere organisatie hebben ook wij een vertrouwenspersoon. Mevrouw Corja Menken-Bekius is bereid u te woord te staan indien u grensoverschrijdend, al dan niet seksueel, gedrag ervaren hebt in het verband van onze kerk. Schroom niet als u vragen hebt met haar contact op te nemen. Samen met haar kunt u bespreken wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Zij kan indien nodig, een beroep doen op mensen met juridische kennis van zaken over deze themathiek.

Janny Stoevelaar
Janny Stoevelaar
Webmaster samen met Tineke Bot
Tineke Bot-Visscher
Tineke Bot-Visscher
Webmaster samen met Janny Stoevelaar