Kerkblad

Lettergrootte aanpassen:

Onderweg

Het geïllustreerde kerkblad Onderweg is een belangrijk communicatiemiddel van onze kerk naar de (rand)leden. Het geeft een beeld van onze identiteit.
Al 50 jaar wordt het gratis maandblad op A5 formaat gemaakt en verspreid door vrijwilligers.

Informatie over en toelichting op de kerkdiensten, activiteiten, ontmoetingen en wetenswaardigheden is uitgebreider dan op de website.
Kopij kan uitsluitend als bijlage en per e-mail worden gestuurd naar MCKOnderweg@live.nl

Bijdragen in de kosten zijn welkom op bankrekening NL 33 TRIO 0379 4325 01 ten name van Protestantse Gemeente te Den Dolder, onder vermelding van ‘Onderweg’. Om u een idee te geven van de kosten: een jaargang van 11 nummers kost ongeveer € 17.


Februari 2022 Om dit nummer te bekijken klik hier.
Maart 2023 Om dit nummer te bekijken klik hier.