Kerkblad

Lettergrootte aanpassen:

Onderweg
Onderweg is al meer dan 40 jaar ons gratis maandblad op A5 formaat, gemaakt en verspreid door vrijwilligers. Bijdragen in de kosten zijn welkom op bankrekening NL84RABO0162148496 ten name van Protestantse Gemeente te Den Dolder onder vermelding van "Onderweg". Om u een idee te geven van de kosten: een jaargang van 11 nummers kost ongeveer €15.

De informatie over de kerkdiensten, evenementen en wetenswaardigheden is hierin wat uitgebreider dan op de website. Kopij kan per e-mail worden aangeleverd via mckonderweg@kerkdendolder.nl.

December 2020 (gewijzigde versie i.v.m. lockdown) Om dit nummer te bekijken klik hier.
Januari 2021 Om dit nummer te bekijken klik hier.

Verslagen van "In gesprek met Miep Westerbeek en Roel Seubrink",
twee gemeenteleden die in het toenmalige Oost-Indië geweest zijn ten tijde van of direct na de Tweede Wereldoorlog.
Klik HIER voor de verslagen van augustus en september 2020.
 

Verslagen verhalentafel herdenking 75 jaar bevrijding
Klik op de data voor de verslagen van de verhalen: 1 september 2019 en 15 september 2019.