Kerkenraad

Lettergrootte aanpassen:

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Ron Coljée - Preses
Rein van Dijk - Scriba
Adriaan Plantinga - Predikant
Ron Coljée - Ouderling-Kerkrentmeester
Alie Dormans - Pastoraal ouderling
Heleen van Genderen - Ouderling 
Wim Dekker - Diaken
Marianne Koster - Diaken
Gerrie van Rijswijk - Diaken
Ria Spies - vertegenwoordiger ZWO
Trudy Steetskamp - Notuliste

Van een aantal kerkenraadsleden vindt u nadere gegevens onder het onderdeel CONTACT.