Kerkenraad

Lettergrootte aanpassen:

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Ron Coljée - Preses
Rein van Dijk - Scriba
Gert Landman - Waarnemend Predikant
Ron Coljée - Ouderling-Kerkrentmeester
Alie Dormans - Pastoraal ouderling 
Wim Dekker - Diaken
Marianne Koster - Diaken
Gerrie van Rijswijk - Diaken
Ria Spies - vertegenwoordiger ZWO
Trudy Steetskamp - Notuliste

Van een aantal kerkenraadsleden vindt u nadere gegevens onder het onderdeel CONTACT.