Jenny en Michiel Glastra: verrast!

Lettergrootte aanpassen:

Het sluiten van de Noorderkerk heeft gevolgen gehad voor veel kerkgangers en leden van de Protestantse Gemeente van Bilthoven. Onder hen die zich hebben aangesloten bij de Maria Christina Kerk zijn Michiel en Jenny Glastra.


Michiel Glastra (1947) omschrijft zijn houding als ‘rustig, maar betrokken’. Volgens hem is de kerk óók emotie. “Toen wij ons niet meer thuis voelden in de Noorderkerk hebben we naar andere mogelijkheden gezocht. Dat heeft zeker consequenties voor je geloofsleven. De kennismaking met de Maria Christina Kerk is ons goed bevallen. Het gebouw ligt in een prettige omgeving. Het is fijn om er naartoe te gaan. De kerkzaal is licht en sfeervol. De mensen zijn ons open tegemoet getreden. Ik heb een Hervormde achtergrond en dat gevoel wil ik hervinden.”

Jenny Glastra (1949) geniet van de lichte en vrolijke diensten. Vaak wordt er mooi orgel gespeeld. “Als organist Kees Blijdorp ons vraagt even te oefenen voor de dienst, ervaren wij dat als plezierig. Ook het voorlezen van een gedicht of het vertellen van een verhaal draagt bij aan het beleven van de dienst.”
Jenny en Michiel zijn oprecht verbaasd over wat er allemaal te doen is in en om de kerk. “We hebben voor het eerst deelgenomen aan de Kerstroute, voor ons een goede ervaring. Ook de initiatieven van Ontmoeting, Dat Treft! - zoals de concerten op de zondagmiddag - zijn nieuw voor ons. We zijn nog steeds positief
verrast. Doordat de kerk plaats biedt aan het Cultuur Podium krijgt het gebouw een plek in het dorp. Het opknappen van de wijkzaal is zo’n bewijs, dat de kerk
toekomstgericht bezig is.” Nieuwe gemeenteleden verwelkomen, betekent ook hun persoonlijke kwaliteiten ontdekken en benutten. Zo maakt Jenny inmiddels deel uit van de commissie Ontmoeting, Dat Treft! Een functie waarvoor zij is gevraagd. Ze is gesprekspartner bij het overleg en levert ideeën. “In principe organiseren we maandelijks een activiteit.”

Jenny en Michiel zetten wel kritische vraagtekens bij de oecumenische diensten, die niet echt hun hart hebben. Maar er is meer, dat het voordeel van de twijfel
kan bieden. De oecumenische vastenmaaltijd bijvoorbeeld én het kloosterweekend zijn mooie ontmoetingsmomenten met een interkerkelijk accent. De vastenmaaltijden zijn gratis, maar staan altijd in het teken van een speciale actie, ver weg of dichtbij, waarvoor een vrijwillige bijdrage welkom is.