Predikantenprofiel

Lettergrootte aanpassen:

duif.png

           

Profiel predikant (m/v) voor 0,5 fte in de Protestantse Gemeente te Den DolderWij zoeken een predikant(e) die met overtuiging theoloog is en geïnspireerd wordt door de bijbel. Die de traditie borgt maar ook zoekt naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde, bekende elementen. Ruimte en aandacht heeft voor spiritualiteit en bezinning en die met ons zoekt naar verbinding en gemeenschap. Daarbij tweemaal in de maand voorgaat in de eredienst.

Die de gemeenteleden kan begeleiden in verschillende fasen van hun leven en zorg draagt voor de geestelijke ondersteuning  van de gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven.

Rekening houdend met de pluriformiteit van de gemeente, in staat is om passende vormen te vinden voor de generaties in eredienst, geloofsgesprek en missionaire activiteiten ten bate van de hele dorpsgemeenschap.

De samenwerking  naar buiten kan versterken, zowel naar de dorpsgemeenschap als met de Protestantse gemeente en Katholieke parochie te Bilthoven. In staat is om de zichtbaarheid en  de gastvrijheid van onze gemeenschap te vergroten.

Die gemeenteleden stimuleert om naar elkaar om te zien en aandacht heeft voor alle leeftijdsgroepen in onze gemeente. Begrijpelijke taal gebruikt voor jong en oud, omdat wij een gemeente willen zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Een bruggenbouwer is en het vermogen heeft verbindend te zijn en kan omgaan met de diversiteit binnen onze gemeente.

Die de Kerkenraad, de diaconie, ZWO commissie, wijkmedewerkers en alle vrijwilligers ondersteunt door het geven van adviezen en door actief meedenken.

Wij vragen daarom van een predikant(e) dat hij/zij: 

 • De gemeenteleden geestelijk ondersteunt
 • Regelmatig voorgaat in de eredienst
 • Oog heeft voor de diaconale activiteiten binnen en buiten de gemeente.
 • De betreffende vrijwilligers, kerkenraad en werkgroepen adviseert en ondersteunt.

Als belangrijkste competenties zien wij:

 • Kan inspireren in het geloof op Bijbelse grondslag
 • Heeft goede contactuele eigenschappen
 • Kan goed luisteren en denkt in mogelijkheden
 • Heeft invoelingsvermogen
 • Is sociaal betrokken
 • Is verbindend
 • Kan in goed overleg organiseren en initiatieven tot stand brengen
 • Is creatief is in het zoeken naar nieuwe en passende vormen
 • Is jong van geest!

Kortom, we zoeken iemand die prettig in de samenwerking is, gevoel voor humor heeft en zichzelf enigszins weet te relativeren in een open en op elkaar betrokken sfeer. Bij voorkeur woont de gezochte predikant binnen een halfuur reisafstand van Den Dolder.

Tenslotte vinden wij het belangrijk dat de predikant zichzelf kan zijn bij ons, vermogen tot zelfreflectie heeft en in staat is om voor zichzelf tijd voor rust, bezinning en studie te vinden.


Wat wij bieden:

Een betrokken gemeenschap met diverse vrijwilligers met hart voor elkaar en de kerk, in dorp en wereld;
Een mooie vierplek die ruimte biedt voor meerdere vormen van de liturgie en andere activiteiten ten bate van de gemeente en de hele dorpsgemeenschap;
Een dorp met een levendig verenigingsleven en enkele nieuwe wijken met mensen op zoek naar eigentijdse wijzen van geloven;
Een oecumenische verbondenheid met de buurgemeente en betrokkenheid voor een samenleving waar mensen, van welke herkomst ook, elkaar respecteren, tegenkomen en het gesprek met elkaar aangaan.

Wij zoeken iemand die er zin in heeft om met ons aan de slag te gaan, ons voorgaat en verbindt in ons geloof en inspireert om gezamenlijk nieuwe wegen te zoeken!